Posted on Leave a comment

Norskprøven kor

Hva ser du på bildet?

Dette er et bilde tatt på en korøvelse. Dirigenten står i fokus. Hun gir instruksjoner til koret. Vi kan bare se kormedlemmene bakfra. Ved siden av dirigenten sitter pianisten. Hun blar i noteheftet mens hun ser på koret. Alle har på seg mørke klær. Det er kveld fordi det er mørkt ute.

Når man synger i kor, er det stemmen som er instrumentet. Stemmen avgjør om man er sopran, tenor eller baryton. Dirigentens oppgave er å formidle musikkens budskap til publikum. Det er vanlig med kor i kirker og menigheter. Kor kan bestå av kun ett kjønn eller være blandet. Jeg tror at Sølvguttene er det mest kjente koret i Norge. Det er et guttekor. De synger jula inn på NRK klokka 17.00 hvert år. Det har blitt en tradisjon.

Under pandemien har mange kor holdt digitale øvinger. Norges Korforbund har til og med laget en idébank for dirigenter. Jeg tror at mange musikere og publikum savner hverandre dypt og inderlig under pandemien. Vi får håpe at mange kor klarer seg.

Ordliste

et kor – personer som synger sammenen

øvelse – trening

en dirigent – styrer eller er lederen for et kor, orkester

en pianist – person som spiller piano

et notehefte – et blad med noter

avgjøre – bestemme

formidle – bringe videre, dele

en menighet – samfunn, gruppe med samme religion, gjerne kristne

en idébank – et sted med mange ideer og tanker samlet

inderlig – oppriktig, med hele hjertet, intenst

Spørsmål

 1. Hvor er de?
 2. Hva skjer?
 3. Hva gjør dirigenten?
 4. Hva gjør kormedlemmene?
 5. Hva gjør pianisten?
 6. Hva er et kor?
 7. Hvilken oppgave har dirigenten?
 8. Hvilken oppgave har koret?
 9. Hvilke typer kor finnes det?
 10. Hvor finner vi ofte kor?
 11. Hvilket kor er det mest kjente i Norge, ifølge forfatteren?
 12. Hva skjedde med mange kor under pandemien?
 13. Liker du å synge?
 14. Har du sunget i kor selv?
 15. Hvorfor tror du at mange liker å synge i kor?

Vil du høre Sølvguttene synge? Trykk på lenken. https://tv.nrk.no/serie/soelvguttene-synger-julen-inn

Demenskor

Hva er demens? Når vi blir gamle, husker vi litt dårligere. Vi kan glemme hva vi skulle gjøre. Dette skjer som regel etter at vi er eldre enn 65 år. Et demenskor er for eldre mennesker som glemmer mye. Det finnes flere demenskor i Norge. I 2023 viste NRK serien “Demenskoret”. Det ble en stor suksess. Mange ble rørt da de så serien.

Vil du se serien? Trykk på lenken https://tv.nrk.no/serie/demenskoret

Leave a Reply