Uformelt/formelt

Her kan du se en tabell med ulike verb som har samme betydning. Under kolonnen uformelt, finner du verb vi bruker i situasjoner hvor vi er sammen med venner og familie. Når vi kommuniserer med offentlige etater eller skal uttrykke oss profesjonelt, bør vi helst bruke verbene som står under kolonnen formelt.

Uformelt Formelt
å finne utå oppdage
å bli ferdigå avslutte
å vise å demonstrere
å tenkeå reflektere
å gå ned å synke
å gå oppå øke
å seå observere
å stoppeå opphøre
å si neiå avvise
å fortelleå informere
å spørreå henvende seg
å sjekkeå undersøke
å si mer å utdype
å gi å tilby
å trengeå behøve
å gjøreå håndtere/ å utøve
å kommeå ankomme
å tenke påå ta i betraktning
å ikke ta med å utelate
å hjelpeå iverksette tiltak
å starte å igangsette
å bli enige omå avtale
å skrive underå signere
å gjøre mindreå redusere

Holder det å bytte ut verbene fra uformelt til formelt for å få nivå B2?

Nei, dessverre er det ikke så enkelt.

Se på tabellen under. Hvilke forskjeller finner du mellom nivå B1 og B2?

B1B2
Jeg tenker mye på hva vi bør gjøre for å redde jorda.Flere reflekterer over miljø- og klimaspørsmål.
Vi brukte lang tid på å bli ferdige med prosjektet på jobben.Det tok lang tid å avslutte prosjektet på jobben.
Vi må hjelpe flyktninger som kommer til Norge.Staten må iverksette tiltak for nyankomne flyktninger.
Læreren sa mye om grammatikk, men ikke noe om hvordan vi skulle si ordene. Læreren utdypet de grammatiske reglene og utelot uttale.
Da jeg kjøpte leilighet, tenkte jeg på om det var lang vei til jobben, butikker i nærheten og selvfølgelig på pris. Boligkjøpere tar pris, beliggenhet, offentlig kommunikasjon og servicetilbud med i betraktning ved anskaffelse av egen bolig.
Skolen gir kurs hvor vi kan gjøre forskjellige ting, for eksempel lage mat, male og spille sjakk. Skolen tilbyr ulike kurs hvor deltakerne kan utøve sine kreative og sportslige ferdigheter.
Jeg trenger å lære norsk, men fikk nei da jeg spurte Nav om gratis norskkurs. Nav avviser brukere som henvender seg om gratis norskkurs.
Det ser ut som menn i Norge hjelper til med å passe barn og hente i barnehagen. Å observere fedre som tar aktivt del i barneoppdragelsen, er blitt dagligdags.
Jeg vil fortelle at jeg har fått ny jobb og at jeg slutter om to måneder. Jeg vil informere om at jeg har fått ny stilling som jeg inntrer i om to måneder.

Hvilke forskjeller finner du? Hvilke ulikheter oppdager du?

La oss se på det sammen.

  • Det er vanligere å bruke personlig pronomen på nivå B1 enn på nivå B2. I det første eksempelet har jeg og vi blitt erstattet med flere. Hvilke andre eksempler oppdager du?
  • Presis beskrivelse og ordvalg. Å redde jorda har blitt erstattet med miljø – og klimaspørsmål. Hvilke andre eksempler oppdager du?

Hvilke temaer har eksemplene? Arbeidsliv er for eksempel et tema.

Lag tankekart med relevant vokabular til temaene.

Undersøk på internett eller i aviser etter artikler eller kronikker om temaene. Skriv et kort sammendrag av informasjonen du finner.

Published by sisselofstad

Jeg er norsklærer og forfatter. På bloggen min kan du lese enkle tekster og gjøre oppgaver. Jeg håper du blir flink i norsk! Hilsen Sissel

One thought on “Uformelt/formelt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: