Hva er problemet?

Hver dag møter vi forskjellige problemer. Noen er store, andre er små. Det kan være vanskelig å fortelle om følelser, meninger og opplevelser på et annet språk. Her kan du lese om et problem på norskkurs.

På norskkurs

Marcin går på norskkurs to kvelder i uka. Han liker å gå på norskkurs fordi læreren er veldig flink til å forklare grammatikk. I timene pleier han å snakke mye norsk med de andre deltakerne. Han vil veldig gjerne klare nivå B1 fordi han vil ha en bedre jobb. Marcin synes at kurset er dyrt. Derfor vil han gjerne lære mest mulig på kortest tid.

I dag skal de jobbe i grupper. Først skal de se på et bilde. Så skal de skrive om bildet. Han er på gruppe med Amina, Noor og Petra. De kommer fra Syria og snakker arabisk. Marcin snakker ikke arabisk. Først snakker de norsk sammen. De snakker om det de ser på bildet. Amina skriver hva alle sier.

Så bruker Petra mange norske ord Amina ikke forstår. Amina spør Petra på arabisk hva ordene betyr. Petra svarer og forklarer på arabisk til Amina. Alle jentene snakker nå arabisk med hverandre. Marcin forstår ikke hva de sier. Marcin blir irritert.

Spørsmål

  1. Hvorfor tror du Marcin blir irritert?
  2. Hvem lærer norsk i dette gruppearbeidet? Marcin eller Amina?
  3. Hva kan Marcin si til de andre?
  4. Hva kan Amina si til Marcin?
  5. Hva skal vi tenke på når vi jobber i grupper?

Published by sisselofstad

Jeg er norsklærer og forfatter. På bloggen min kan du lese enkle tekster og gjøre oppgaver. Jeg håper du blir flink i norsk! Hilsen Sissel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: