Posted on Leave a comment

Fra B1 til B2 på skriftlig delprøve – 3

La oss ta en kort oppsummering før vi starter på selve skriveprosessen.

  • Lær ord og begreper som vi bruker når vi snakker og skriver om temaene.
  • Les hva andre skriver om temaene.
  • Skriv ned gode og dårlige argumenter du finner i tekster om temaene.

Nå er du klar til å skrive en kladd. En kladd er bare et forsøk, ikke et ferdig produkt. Velg ett tema. Du kan velge problemstilling selv. Det er en fin trening å finne problemstillinger selv. En problemstilling kan være formulert som et spørsmål eller påstand. For eksempel;

Bør Norge innføre varm lunsj til skolebarn? Norge bør innføre varm lunsj til skolebarn.

Vet du ikke hva du skal skrive om? Da finner du ei avis eller leser nettaviser. Hva skriver de om? Hva er folk opptatt av? Hva synes du er interessant?

Første gang du skriver en kladd, bør du velge et tema du kan mye om eller har mange meninger/tanker om. Da blir det litt lettere for deg å skrive.

I første omgang bør du kun konsentrere deg om struktur. Den bør være slik;

1. Avsnitt: Innledning

2. Avsnitt: Hovedargument

3. Avsnitt: Andre argumenter

4. Avsnitt: Avslutning

I første avsnitt kommer innledning. Her presenterer du problemstillingen/temaet.

I andre avsnitt presenterer du hovedargumentet. Så skriver du enten et motargument eller et argument som bekrefter hovedargumentet ditt. Har du ett hovedargument, bruker du hele andre avsnitt på å presentere hovedargumentet ditt. La oss si du har et hovedargument. Så bruker du tredje og fjerde på dine andre argumenter.

I siste avsnitt kommer konklusjonen (om du har en konklusjon) eller en avslutning. Har du ingen konklusjon, må du ha en “åpen” avslutning. Det viktigste er at du runder av teksten din slik at den får en verdig slutt. Du må selvfølgelig avslutte med dine tanker rundt problemstillingen du presenterte i innledningen.

Liker du å skrive, kan du skrive mye. Men synes du det er vanskelig, så skriver du bare litt. Det er helt greit i denne fasen/perioden. Du øver og det tar tid. For hver tekst du skriver, blir du flinkere. Det viktigste er at du øver på strukturen. Etter hvert blir det lettere. Det er helt greit å bare skrive tre, fire setninger om temaet i innledningen. Så fortsette neste avsnitt med hovedargument. Fint om det også er på tre, fire linjer. Har du et argument eller to til, skriver du ned disse også. Så avslutter du teksten med å skrive din egen mening om temaet.

Er du en mer rutinert skriver og har mye på hjertet, skriver du selvfølgelig alt du orker. Her vil det være individuelle forskjeller. Det viktigste er at alle lærer strukturen. Når strukturen er innøvd og sitter, kan du ta deg friheter. Husk å gjemme på alle tekstene du skriver. Du skal nemlig jobbe mer med tekstene dine på et senere tidspunkt. Ikke tenk så mye på grammatikk og rettskriving i denne perioden. For nå øver du på struktur, ikke noe annet.

Hvorfor er struktur så viktig? Fordi struktur er tekstens skjelett. Skal teksten leve og stå på beina, må den ha gode byggeklosser. Strukturen er tekstens byggeklosser. Lesere kan tolerere grammatiske feil, rare setninger og stavefeil, men henger ikke teksten sammen, pleier lesere raskt å bli irriterte. Ikke glem at hele poenget med en argumenterende tekst, er å vinne leseren over. Har du derfor kontroll på strukturen, er du et godt stykke på vei.

Da er det bare å skrive i vei! Lykke til.

Leave a Reply