Posted on Leave a comment

Fra B1 til B2 på skriftlig delprøve – 2

Vokabularet er på plass. Du har lest om temaene på nettet, funnet andres argumenter og notert nyttig informasjon. Hva er neste trinn? Er du klar til å skrive nå?

Det er du nesten. Nå starter arbeidet med å bearbeide og strukturere teksten i hodet.

Å argumentere betyr å føre bevis. Man kan godt si at å skrive en argumenterende tekst er å legge fram bevis. Først må du selvfølgelig bestemme deg for hvilke bevis du vil bruke. Så bør du avgjøre hvor i teksten de gjør mest inntrykk på leseren. For det er selve målet med en argumenterende tekst; du vil påvirke leseren/leserne. For å treffe flest mulig bør du derfor tenke vi og ikke jeg. Det første steget mot dette er å se hvordan problemstillingen i oppgaven påvirker alle (vi) og ikke bare deg (jeg).

Derfor bør du først sette argumentene dine i visse kontekster. Kort oppsummert er dette;

* alder/generasjon

* by/land

* økonomi

* miljøvern

* kjønn/etnisitet/religion

Skal du skrive om for eksempel helse, bør du tenke på hvordan helse henger sammen med alder/generasjon, om det er et skille mellom byer og bygda. Til slutt hvilken effekt/rolle økonomien spiller inn. Norge har en aldrende befolkning som kommer til å trenge mange ressurser fra helsevesenet i framtida. Har vi råd til å behandle alle uansett alder? Kan Norge tilby et fullverdig helsetilbud i distriktene som i store byer? Hvem skal jobbe med helse og omsorg? Hvor mye skal de tjene?

Får du i oppgave å skrive en klage på at biblioteket reduserer åpningstider, gjelder samme prinsipper. Hvordan påvirker dette ulike generasjoner? Har pensjonistene seniortreff der? Leksehjelp for skolebarn? Språkkafé for innvandrere? Barselgrupper? Ikke bare tenk på jeg,jeg, jeg, men vi, vi, vi.

Hvem er vi?

Hvor er vi?

Har vi penger til dette?

Hvorfor skal vi bruke penger på dette?

Hva får vi igjen for pengene våre?

Ligger biblioteket på et tettsted eller i en mindre by, er biblioteket kanskje mer enn bare et sted man låner bøker. Det er et viktig og gratis møtested i et område med færre kulturtilbud enn i større byer. Hvorfor er det viktig å prioritere penger på bibliotek? Fordi det er et tiltak som gir alle tilgang til kunnskap uavhengig av sosial bakgrunn, alder og etnisitet.

Du vil finne mange gode argumenter i svarene dine. Oppgavene på nivå B1/B2 er vanskelige samfunnsspørsmål. Ingen forventer at du skal finne løsninger på disse utfordringene, men hva du tenker er best og hvorfor.

Uansett tema kan du nesten aldri trå feil om du tenker på alder/generasjon, by/land og økonomi. Miljøvern og kjønn/etnisitet/religion gjelder for enkelte temaer, men ikke alle. Når du sitter på prøven og er usikker på hva du skal skrive, tenk på svarene på de fem spørsmålene. Det holder ikke å bare skrive svarene.

Når du har funnet gode argumenter, bør du rangere dem. Hvilket argument er sterkest etter din mening? Hvilke andre argumenter kan bekrefte eller avkrefte hovedargumentet? Når du har gjort dette, har du sikkert noen tanker om hva du kan skrive i innledningen, hoveddelen og som konklusjon i avslutningen. Da er du ferdig med å bearbeide og strukturere teksten i hodet.

Leave a Reply