Posted on Leave a comment

Fra B1 til B2 på skriftlig delprøve – 4

Hvordan bestå skriftlig delprøve? I denne serien kan du lære hvordan du kan lykkes i å skrive en argumenterende tekst. Dette er del 4. Her vil du lære hvordan du skal lese oppgaveteksten.

Oppgaven: I den senere tid har flere beboere i sentrumsnære nabolag klaget på åpent narkotikasalg ved barneskoler. Beboerne har gjentatte ganger tatt opp dette med politiet, men lite blir gjort. Politiet er klar over problemet, men skylder på manglende ressurser. Nå vurderer nabolaget å lage ei aksjonsgruppe. Hva mener du?

Hva er egentlig temaet her? Hva skal du skrive om? Hva er det du skal drøfte? Er det narkotika? Sivil ulydighet? Politiets manglende ressurser?

Det er det du som avgjør. Derfor er det viktig at du leser oppgaven nøye. Først må du identifisere problemstillingen. Noen ganger betyr det at du må lese mellom linjene. Jeg skal gi et eksempel på hvorfor dette er så viktig.

På nivå A1 lærte du dette;

– Hva heter du? Du svarte riktig om du sa; Jeg heter Lise. Du svarte feil om du sa; Klokka er ti på halv fire. Samme prinsipp gjelder også her på nivå B2. Skriver du en tekst om hvor forferdelig det er at barn bruker narkotika, har du ikke svart på oppgaven. Eller hvorfor narkotika er farlig og fortsatt bør være forbudt. Da hjelper det lite om du briljerer med vanskelige ord og feilfri rettskriving.

I oppgaveteksten kan du oppdage mange viktige ledetråder. De forteller deg hva du bør konsentrere deg om. Hva vet vi etter å ha lest oppgaveteksten med lupe (svært nøye) ?Vi vet;

 • det foregår åpent narkotikasalg ved barneskoler
 • politiet vet om saken, men gjør lite
 • beboerne i nabolaget er forbanna
 • beboerne er ressursterke mennesker

La oss utdype dette nærmere. Hva vet vi om narkotika og narkotikasalg? Politiets oppgaver i samfunnet? Demografi? (Innbyggernes alder, utdannelse, yrke, lønn osv.)

 • det er mye vold og mange ran i det åpne rusmiljøet
 • siden dette skjer ved en barneskole kan barn bli vitne til både voldsepisoder og overdoser
 • barn har utrolig høy status i Norge, så det er ekstra ille at det skjer ved en barneskole
 • narkotika er forbudt i Norge, og det er politiets oppgave å beskytte innbyggerne og fange kriminelle
 • politiet vet at de ikke gjør jobben sin
 • politiet forteller innbyggerne at de ikke prioriterer dette
 • hvorfor prioriterer ikke politiet dette?
 • Prioriterer de ikke å bekjempe narkotikakriminalitet generelt? Eller ser de en annen vei i nabolag hvor det bor mennesker med dårlig råd, lav utdannelse og høy andel med innvandrere?
 • folk i nabolaget er lei av å høre at politiet ikke tar klagene deres på alvor
 • beboerne svarer at om politiet ikke gjør noe, kommer de til å ta saken i egne hender
 • hvordan kan man forsvare seg selv, barna, medborgere og nabolaget sitt uten å bryte loven?

Bryter du ned oppgaven slik jeg har gjort her, er det mindre sjanse for å bomme. I første avsnitt presenterer du temaet. I dette tilfelle vil det være en ganske kort beskrivelse av situasjonen. Du svarer på hvorfor innbyggerne planlegger å lage ei aksjonsgruppe. I neste avsnitt gjør du rede for hovedargumentet ditt basert på beskrivelsen i innledningen. Er det greit å lage ei aksjonsgruppe? Ja eller nei? Hva synes du at politiet bør prioritere? Er det greit at politiet ikke løper etter slitne narkomane? Bør politiet heller prøve å flytte de narkomane vekk fra områder hvor det ferdes mange barn? Bør narkomane få et eget sted å være? Hvilke konsekvenser får det for barna, nabolaget, de narkomane og politiet om alt fortsetter som før? Hvordan påvirker dette relasjonen mellom politiet og publikum? Hva skjer i et samfunn når innbyggerne mister tilliten til politiet? Har du flere argumenter, både for og mot, skriver du dette i tredje og fjerde avsnitt. Til slutt kommer du med forslag til hvordan dette kan løses på best mulig måte for alle involverte parter basert på beskrivelsen i innledningen. Det er avslutningen din.

Det kan ikke sies for ofte. LES OPPGAVEN NØYE!

Leave a Reply