Holde +

I denne teksten kan du lære om verbet å holde. Vi bruker ofte en preposisjon etter å holde. (Preposisjoner er: til, av, på i og så videre.) Preposisjonen avgjør hvilken betydning verbet holde får. Vi bruker også adverb. Et adverb sier noe om verbet eller adjektivet.

Å holde betyr at vi har noe i hendene.

Hun holder en kopp

Å holde til betyr at noe ligger et sted. Det kan være en adresse eller referanse til et sted.

Vi holder til ved kanalen

Vi holder til ved kanalen = Vi er ved kanalen.

Å holde av betyr å være glad i noe eller noen. En avholdt person er en person som er godt likt.

Han holder av hunden

Han holder av hunden = Han er glad i hunden sin.

Å holde på med betyr å drive med eller å gjøre noe.

Hun holder på med lekser

Hun holder på med lekser = Hun gjør lekser.

Å holde opp betyr å slutte.

Hun holdt opp med å sykle

Hun holdt opp med å sykle = Hun sluttet med å sykle.

Å holde ut betyr å tåle. Å klare å gjøre noe. Å ikke gi opp.

Han holdt ut på jobben

Han holdt ut på jobben = Han sluttet ikke selv om jobben var kjedelig og kollegene idioter.


Å holde inne betyr å være stille og ikke si hva vi egentlig mener.

Hun holder inne

Hun holder inne = Hun sier ikke hva hun føler og tenker.

Å holde med betyr å være enig. Vi bruker det også når vi heier på et lag, for eksempel fotballag.

Han holder med Brasil

Han holder med Brasil = Han heier på Brasil.

Å holde nede betyr å undertrykke. Ved å si at en person ikke får gå på skole, jobbe, treffe venner, er å holde nede. Det er å hindre at noen får utvikle seg. Vi kan også bruke det om grupper i samfunnet. Nordmenn holdt samer nede.

Hun holder datteren nede

Hun holder datteren nede = Hun undertrykker datteren.

Å holde seg godt betyr å være pen og flott, selv om man er gammel. Skjønnheten er godt bevart. Personen er sprek og ser bra ut.

Hun holder seg godt

Hun holder seg godt = Hun ser fortsatt veldig pen ut.

Å holde fast betyr å være tro mot.

Han holder fast ved religionen

Han holder fast ved religionen = Han tror fortsatt på Jahve (Gud)

Å holde sammen betyr å støtte og hjelpe hverandre.

De holder sammen

De holder sammen = De trøster og hjelper hverandre.

Å holde seg til betyr å være trofast mot noe.

Hun holder seg brus

Hun holder seg til brus = Alle andre drikker alkohol, men hun drikker brus.

Å holde hardt betyr at noe er vanskelig og det er bare så vidt man klarer det.

Det skal holde hardt å nå tidsfristen

Det skal holde hardt å nå tidsfristen = Det blir veldig vanskelig å klare tidsfristen.

Å holde seg inne med betyr å være god venn med.

De holdt seg inne med hverandre

De holdt seg inne med hverandre = De sørget for å være gode venner.

Published by sisselofstad

Jeg er norsklærer og forfatter. På bloggen min kan du lese enkle tekster og gjøre oppgaver. Jeg håper du blir flink i norsk! Hilsen Sissel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: