Posted on Leave a comment

Norskprøven rapport

Photo by Startup Stock Photos on Pexels.com

I arbeidslivet må vi ofte skrive rapporter. Spesielt når noe går galt. En rapport er kort og saklig. Den har mange fakta. Det er viktig at vi skriver dato, mottaker og avsender, beskrivelsen av hendelsen og gjerne en konklusjon.

Dato: 12.02.2019

Til: Studentene (mottaker, de som får rapporten)

Fra: Sissel Ofstad (avsender, den som skriver rapporten)

Sak: Hvordan skrive rapporter om ulykker.

Jeg gikk i Parkveien klokka 13.10 da jeg så og hørte ei eldre dame rope om hjelp fra tredje etasje på hjørnet Parkveien/Hegdehaugsveien. Jeg var alene på gata.

Dama skrek at det var brann i leiligheten og at hun ikke kom seg ut pga dårlige bein. Jeg ringte 110 til brannvesenet. Så løp jeg til døra for å se om jeg kom meg inn i gården. Døra var stengt. Jeg ringte på alle dørklokkene, men ingen svarte. Det kom røyk ut av vinduene. Så kom brannvesenet og politiet. De tok stigen opp til vinduet og hjalp dama ut. De fant ingen andre i gården. Dama fikk ingen skader.

Det var godt jeg så og hørte dama slik at jeg fikk ringt etter hjelp.

Sissel Ofstad

Analysen:

I første avsnitt skriver jeg når og hvor ulykken skjedde. Det er viktig å skrive hvem som var involvert i ulykken (hvem som var der da det skjedde og hva de gjorde). Når er klokka 13.10. Hvor er Parkveien. Hvem er den gamle dama og meg.

I andre avsnitt skriver jeg kort hva som skjedde og resultatet. Jeg skriver ikke om hvor redde vi er, hva jeg tenkte eller om været. Det er beskrivelser av handlinger som står i sentrum. Jeg ringte og løp. Jeg har skrevet at det kom røyk ut av vinduene for å presisere at det var synlige tegn til brann. Derfor er den detaljen med. Resultatet er at dama fikk hjelp i tide av brannvesenet og ingen skader.

Til slutt trekker (skriver) jeg en konklusjon. Den er meget kort.

Jeg undertegner nederst på rapporten.

Dette var et eksempel på en rapport. Det viktigste er at den er kort, saklig, full av fakta og beskrivelser av hendelsen. Ikke glem dato, mottaker og avsender.

Hva har skjedd? Skriv en rapport.

Leave a Reply