Posted on Leave a comment

Se +

I denne teksten kan du lære om verbet å se. Vi bruker ofte en preposisjon etter å se. (Preposisjoner er: til, av, på, i og så videre.) Preposisjonen avgjør hvilken betydningen verbet se får. Vi bruker også adverb. Et adverb sier noe om verbet eller adjektivet.

Å se betyr å oppfatte med øyet.

De ser på TV

Å se på = å se på TV, film, hverandre, det vi ser

De ser på TV = De ser på skjermen, øynene deres ser på TV-skjermen.

De ser ned på henne

Å se ned på = forakte, ikke like, mislike, synes at noe(n) ikke er bra nok, synes at noe(n) er mindre verdt enn en selv

De ser ned på henne = De synes at hun er mindre verdt. De forakter henne. De synes ikke at hun er bra nok.

Hun ser opp til kjæresten sin

Å se opp til = beundre, like veldig godt, respektere

Hun ser opp til kjæresten sin = Hun beundrer kjæresten sin. Hun synes at kjæresten er helt fantastisk.

De så gjennom planen

Å se gjennom = å lese fort

De så gjennom planen = De så raskt på planen for å se hva de skulle gjøre.

Hen så over prosjektet

Å se over = å kontrollere

Hen så over prosjektet = Hen kontrollerte at alt var korrekt med prosjektet. (Hen er et nøytralt pronomen, det er ikke dame og ikke mann.)

De ser seg om etter en større leilighet

Å se seg om etter = å lete etter

De ser seg om etter en større leilighet = De leter etter en større leilighet. De trenger mer plass. Nå må de finne en leilighet med flere rom.

Han ser seg ikke for

Å se seg for = gå forsiktig, passe seg

Han ser seg ikke for = Han går ikke forsiktig over gata. Han ser bare på mobilen når han går over gata. Det kan være farlig.

Han ser seg om i verden

Å se seg om = kikke rundt, reise rundt og se

Han ser seg om i verden = Han reiser rundt og ser verden.

De ser til at restauranten er ren og pen

Å se til = å passe på, sørge for at noe går bra, er i orden

De ser til at restauranten er ren og pen = De vasker bordene for å gjøre restauranten ren og pen.

Hun så bort fra merverdiavgiften

Å se bort fra = Ikke regne med

Hun så bort fra merverdiavgiften = Hun hadde ikke regnet med merverdiavgiften og forstår at det blir dyrere enn hun hadde først tenkt.

De ser godt ut

Å se godt ut = ha et godt utseende, se sunn og frisk ut

De ser godt ut = De ser ut til å ha det bra. De ser sunne og friske ut.

Her ser det ikke ut!

Å ikke se ut = være fæl, rotete

Her ser det ikke ut! = Her er det stygt og rotete.

Han så rødt da kona hadde kjøpt nye klær igjen

Å se rødt = bli sint, rasende

Han så rødt da kona hadde kjøpt nye klær igjen = Han ble rasende/sint da kona hadde kjøpt nye klær igjen

De så for seg hvor populær skoleavisen kom til å bli

Å se for seg = tenke seg hvordan noe blir, ha visjoner

De så for seg hvor populær skoleavisen kom til å bli = De tenkte at skoleavisen kom til å bli populær.

De ser frem til en romantisk ferie

Å se frem til = glede seg til

De ser frem til en romantisk ferie = De gleder seg til en romantisk ferie.

De må se an hvor modne bærene er før de plukker dem

Å se an = å sjekke, vurdere, granske

De må se an hvor modne bærene er før de plukker dem = Først må de sjekke og vurdere om bærene er modne. Er bærene modne, kan de plukke dem.

Leave a Reply