Se +

I denne teksten kan du lære om verbet å se. Vi bruker ofte en preposisjon etter å se. (Preposisjoner er: til, av, på, i og så videre.) Preposisjonen avgjør hvilken betydningen verbet se får. Vi bruker også adverb. Et adverb sier noe om verbet eller adjektivet.

Å se betyr å oppfatte med øyet.

De ser på TV

Å se på = å se på TV, film, hverandre, det vi ser

De ser på TV = De ser på skjermen, øynene deres ser på TV-skjermen.

De ser ned på henne

Å se ned på = forakte, ikke like, mislike, synes at noe(n) ikke er bra nok, synes at noe(n) er mindre verdt enn en selv

De ser ned på henne = De synes at hun er mindre verdt. De forakter henne. De synes ikke at hun er bra nok.

Hun ser opp til kjæresten sin

Å se opp til = beundre, like veldig godt, respektere

Hun ser opp til kjæresten sin = Hun beundrer kjæresten sin. Hun synes at kjæresten er helt fantastisk.

De så gjennom planen

Å se gjennom = å lese fort

De så gjennom planen = De så raskt på planen for å se hva de skulle gjøre.

Hen så over prosjektet

Å se over = å kontrollere

Hen så over prosjektet = Hen kontrollerte at alt var korrekt med prosjektet. (Hen er et nøytralt pronomen, det er ikke dame og ikke mann.)

De ser seg om etter en større leilighet

Å se seg om etter = å lete etter

De ser seg om etter en større leilighet = De leter etter en større leilighet. De trenger mer plass. Nå må de finne en leilighet med flere rom.

Han ser seg ikke for

Å se seg for = gå forsiktig, passe seg

Han ser seg ikke for = Han går ikke forsiktig over gata. Han ser bare på mobilen når han går over gata. Det kan være farlig.

Han ser seg om i verden

Å se seg om = kikke rundt, reise rundt og se

Han ser seg om i verden = Han reiser rundt og ser verden.

De ser til at restauranten er ren og pen

Å se til = å passe på, sørge for at noe går bra, er i orden

De ser til at restauranten er ren og pen = De vasker bordene for å gjøre restauranten ren og pen.

Hun så bort fra merverdiavgiften

Å se bort fra = Ikke regne med

Hun så bort fra merverdiavgiften = Hun hadde ikke regnet med merverdiavgiften og forstår at det blir dyrere enn hun hadde først tenkt.

De ser godt ut

Å se godt ut = ha et godt utseende, se sunn og frisk ut

De ser godt ut = De ser ut til å ha det bra. De ser sunne og friske ut.

Her ser det ikke ut!

Å ikke se ut = være fæl, rotete

Her ser det ikke ut! = Her er det stygt og rotete.

Han så rødt da kona hadde kjøpt nye klær igjen

Å se rødt = bli sint, rasende

Han så rødt da kona hadde kjøpt nye klær igjen = Han ble rasende/sint da kona hadde kjøpt nye klær igjen

De så for seg hvor populær skoleavisen kom til å bli

Å se for seg = tenke seg hvordan noe blir, ha visjoner

De så for seg hvor populær skoleavisen kom til å bli = De tenkte at skoleavisen kom til å bli populær.

De ser frem til en romantisk ferie

Å se frem til = glede seg til

De ser frem til en romantisk ferie = De gleder seg til en romantisk ferie.

De må se an hvor modne bærene er før de plukker dem

Å se an = å sjekke, vurdere, granske

De må se an hvor modne bærene er før de plukker dem = Først må de sjekke og vurdere om bærene er modne. Er bærene modne, kan de plukke dem.

Published by sisselofstad

Jeg er norsklærer og forfatter. På bloggen min kan du lese enkle tekster og gjøre oppgaver. Jeg håper du blir flink i norsk! Hilsen Sissel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: