Posted on 1 Comment

Høre +

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

I denne teksten kan du lære om verbet å høre. Vi bruker ofte en preposisjon etter å høre. (Preposisjoner er: til, av, på, i og så videre.) Preposisjonen avgjør hvilken betydningen verbet høre får. Vi bruker også adverb. Et adverb sier noe om verbet eller adjektivet. Å høre betyr å oppfatte tale og lyd.

Hun hører på musikk

Å høre på = lytte til

Hun hører på musikk = Hun lytter til musikk. Hun spiller musikk på mobilen.

Studentene hørte etter da professoren foreleste

Å høre etter = lytte oppmerksomt, lytte interessert når noen prater

Studentene hørte etter da professoren foreleste = Studentene lyttet interessert da professoren (læreren) snakket om faget.

De hører til Bergen kommune

Å høre til = være en del av, bo et sted

De hører til Bergen kommune = De bor i Bergen kommune.

Hun hører fra kjæresten sin

Å høre fra = en person snakker med deg

Hun hører fra kjæresten sin = Kjæresten hennes ringer henne.

De hørte om filmen fra venner

Å høre om = lære om, få informasjon

De hørte om filmen fra venner = Vennene snakket om filmen. De fikk informasjon om filmen fra venner.

Han måtte høre med sjefen om han kunne ta fri

Å høre med = spørre om

Han måtte høre med sjefen om han kunne ta fri = Han måtte spørre sjefen om han kunne ta fri.

Leker på gulvet hører med når barna har det gøy

Å høre med = være en naturlig del av noe, være tilknyttet noe

Leker på gulvet hører med når barna har det gøy = Barn må leke for å lære. De liker å sitte på gulvet og leke med leker. Det er normalt at barn leker på gulvet og har lekene sine der.

De hører sammen

Å høre sammen = passe godt sammen

De hører sammen = De passer godt sammen. De er et bra par.

Tilbud om psykolog hører under kommunens helsetjeneste

Å høre under = være sortert under

Tilbud om psykolog hører under kommunens helsetjeneste = Psykolog er sortert under kommunens helsetjeneste. Å gå til psykolog er en del av kommunens helsetilbud.

De hørte med halvt øre

Å høre med halvt øre = ikke høre etter, bare følge litt med når noen snakker

De hørte med halvt øre = De fulgte ikke med da han snakket. De tenkte på noe annet da han snakket.

Kake med lys er som seg hør og bør på bursdag

Som seg hør og bør = passe seg, det er slik det pleier

Kake med lys er som seg hør og bør på bursdag = Kake med lys er det vi pleier å ha når noen har bursdag.

1 thought on “Høre +

  1. Så flott, veldig bra

Leave a Reply