Lønnstyveri B1/B2

01.01.2022 fikk Norge en ny lov om lønnstyveri. Det betyr at arbeidsgiver kan bli straffet med bøter eller fengselstraff hvis de ikke gir deg lønn, overtidsbetaling eller feriepenger. Les om hvorfor loven er viktig for arbeidslivet.

Spørsmål

  • Hva sier den nye loven?
  • Hvorfor foreslo LO den nye loven?
  • Hva kan vi gjøre hvis vi opplever lønnstyveri?
  • Hvilket mønster ser både LO og Caritas?
  • Hvilket råd gir Caritas?

01.10.2022 la regjeringen fram en handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Sosial dumping er når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid i Norge og får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.

Hvorfor er det viktig å hindre sosial dumping?

Published by sisselofstad

Jeg er norsklærer og forfatter. På bloggen min kan du lese enkle tekster og gjøre oppgaver. Jeg håper du blir flink i norsk! Hilsen Sissel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: