Posted on Leave a comment

Lønnstyveri B1/B2

01.01.2022 fikk Norge en ny lov om lønnstyveri. Det betyr at arbeidsgiver kan bli straffet med bøter eller fengselstraff hvis de ikke gir deg lønn, overtidsbetaling eller feriepenger. Les om hvorfor loven er viktig for arbeidslivet.

Spørsmål

  • Hva sier den nye loven?
  • Hvorfor foreslo LO den nye loven?
  • Hva kan vi gjøre hvis vi opplever lønnstyveri?
  • Hvilket mønster ser både LO og Caritas?
  • Hvilket råd gir Caritas?

01.10.2022 la regjeringen fram en handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Sosial dumping er når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid i Norge og får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.

Hvorfor er det viktig å hindre sosial dumping?

Leave a Reply