Posted on Leave a comment

Lønnstyveri B1/B2

01.01.2022 fikk Norge en ny lov om lønnstyveri. Det betyr at arbeidsgiver kan bli straffet med bøter eller fengselstraff hvis de ikke gir deg lønn, overtidsbetaling eller feriepenger. Les om hvorfor loven er viktig for arbeidslivet.

Spørsmål

 • Hva sier den nye loven?
 • Hvorfor foreslo LO den nye loven?
 • Hva kan vi gjøre hvis vi opplever lønnstyveri?
 • Hvilket mønster ser både LO og Caritas?
 • Hvilket råd gir Caritas?

01.10.2022 la regjeringen fram en handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Sosial dumping er når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid i Norge og får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.

Hvorfor er det viktig å hindre sosial dumping?

Posted on Leave a comment

#sjekkdeg B1/B2

Hver høst har Kreftforeningen en kampanje. Den heter #sjekkdeg og er en påminnelse for jenter og kvinner om å ta livmorhalsprøve. Les intervjuet av sykepleier Khadra som forklarer hva kampanjen handler om.

Spørsmål til teksten

 • Hva gjør Khadra på fritiden?
 • Hva gjør hun i Kreftforeningen?
 • Hvilket budskap har kampanjen?
 • Hvorfor bør jenter og kvinner ta livmorhalsprøve hvert tredje år?
 • Ikke alle jenter og kvinner tar livmorhalsprøve hvert tredje år. Khadra nevner flere grunner til hvorfor ikke jenter og kvinner tar livmorhalsprøve. Hva tror hun grunnene kan være? Tror du det kan være flere grunner?
 • Hva mener Khadra helsevesenet kan bli bedre på når det gjelder å få jenter og kvinner til å ta livmorhalsprøve?

Oppgaver

I 2022 publisert FHI (Folkehelseinstituttet) en studie om kvinnehelse. Den viser at det fortsatt forskes for lite på typiske kvinnesykdommer (sykdommer bare kvinner får).

Hva er typiske kvinnesykdommer?

Hvorfor tror du det forskes mindre på typiske kvinnesykdommer?

Hvilke konsekvenser har dette for kvinner i Norge og i resten av verden?

Hvilke tiltak bør settes inn for å øke forskningen på typiske kvinnesykdommer?

Hva kan kvinner gjøre for å sette kvinnehelse på dagsorden?