Lønnstyveri B1/B2

01.01.2022 fikk Norge en ny lov om lønnstyveri. Det betyr at arbeidsgiver kan bli straffet med bøter eller fengselstraff hvis de ikke gir deg lønn, overtidsbetaling eller feriepenger. Les om hvorfor loven er viktig for arbeidslivet. Spørsmål 01.10.2022 la regjeringen fram en handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Sosial dumping er når utenlandske arbeidstakere utførerContinue reading “Lønnstyveri B1/B2”

#sjekkdeg B1/B2

Hver høst har Kreftforeningen en kampanje. Den heter #sjekkdeg og er en påminnelse for jenter og kvinner om å ta livmorhalsprøve. Les intervjuet av sykepleier Khadra som forklarer hva kampanjen handler om. Spørsmål til teksten Oppgaver I 2022 publisert FHI (Folkehelseinstituttet) en studie om kvinnehelse. Den viser at det fortsatt forskes for lite på typiskeContinue reading “#sjekkdeg B1/B2”