Posted on Leave a comment

Snakke +

I denne teksten kan du lære om verbet å snakke. Vi bruker ofte en preposisjon etter å snakke. (Preposisjoner er: til, av, på, i og så videre.) Preposisjonen avgjør hvilken betydningen verbet snakke får. Vi bruker også adverb. Et adverb sier noe om verbet eller adjektivet.

Du vil også finne faste uttrykk med verbet å snakke.

Å snakke betyr å prate, samtale.

De snakker om prosjektet på jobben

Å snakke om = samtale, diskutere en sak/tema

De snakker om prosjektet på jobben = De diskuterer prosjektet de jobber med på jobben. Temaet i samtalen deres er prosjektet på jobben.

Hun snakket ut til presten i kirken

Å snakke ut = å si hemmeligheter, dele privat informasjon, betro seg, si noe som ligger en på hjertet

Hun snakket ut til presten i kirken = Hun sa det hun ville si til presten i kirken. Hun fortalte presten hvordan hun egentlig hadde det. Hun fortalte presten alt.

Moren snakker til datteren sin

Å snakke til = å henvende seg, men det kan også bety å kjefte på noen

Moren snakker til datteren sin = Moren henvender seg til datteren sin. Moren samtaler med datteren sin. Moren prater til datteren sin.

Han snakket for seg på møtet i borettslaget

Å snakke for seg = tale sin sak, si sin mening, fortelle om saken sin

Han snakket for seg på møtet i borettslaget = Han talte sin sak på møtet i blokka der han bor. Han fortalte sin mening om ting ved stedet de bor.

Hun snakket over seg mens hun var syk og hadde feber

Å snakke over seg = snakke i villelse, si ting som ikke er sant i raseri, feber osv

Hun snakket over seg mens hun var syk og hadde feber = Hun sa mye rart som ikke var sant da hun hadde influensa.

Moren snakker ned vennene til datteren sin

Å snakke ned = kritisere, si stygge ting om, forsøke å senke verdien av noe

Moren snakket ned vennene til datteren sin = Moren kritiserte vennene til datteren sin. Hun sa at vennene hennes ikk var bra.

Han prøvde å snakke bort feilene han hadde gjort

Å snakke bort/vekk = bagatellisere, dekke over ved å si at feilene/problemene er mindre/ikke så farlige som de faktisk er.

Han prøvde å snakke bort feilene han hadde gjort = Han prøvde å få henne til å tro at feilene han hadde gjort, ikke var så farlige og alvorlige.

Hun snakket i vei om livet sitt

Å snakke i vei = snakke uten å tenke på om man sier for mye eller for lite, man sier det man vil

Hun snakket i vei om livet sitt = Hun fortalte alt av stort og smått som skjedde i livet. Hun fortalte om både store og små ting fra livet sitt.

Hun snakket han etter munnen

Å snakke noen etter munnen = si seg enig med noen for å ikke å krangle/diskutere

Hun snakket han etter munnen = Hun sa ja til alt han sa for hun orket å diskutere med han.

Å hjelpe andre i nød er ingenting å snakke om!

Ingenting å snakke om = ikke nødvendig å si

Vi bruker også ingenting å snakke om når vi snakker om bagateller, små ting.

Å hjelpe andre i nød er ingenting å snakke om = Det er ikke nødvendig å fortelle alle at man hjelper andre. Å si til alle at man er snill og hjelpsom er ikke noe å man MÅ si. Det er handlingene som er viktige, og ikke personen som hjelper.

Han snakket rett fra leveren hos psykologen

Å snakke rett fra leveren = snakke sant og ærlig

Han snakket rett fra leveren hos psykologen = Han fortalte helt ærlig om hvordan han hadde det og hva som er vanskelig for han hos psykologen. Han løy ikke eller pyntet på sannheten da psykologen ba han fortelle om livet sitt.

Hun klarer alltid å snakke faren sin rundt

Å snakke noen rundt = overtale, få noen til å gjøre ting for seg

Hun klarer alltid å snakke faren sin rundt = Hun får faren sin til å gjøre det hun vil. Ber hun faren om å lese bok, så lser han bok for henne.

Og da er vi;

Ferdig snakket

Ferdig snakket = det er ikke noe mer å si om den saken, samtalen er slutt, saken ligger død

Leave a Reply