Hei Amari og Isaias!

Isaias: Hei!

Amari: Hei!

Isaias: Jeg heter Isaias. Hva heter du?

Amari: Jeg heter Amari. Hyggelig å hilse på deg Isaias!

Isaias: Hyggelig å hilse på deg Amari!

Amari: Isaias, hvor kommer du fra?

Isaias: Jeg kommer fra Eritrea. Hvor kommer du fra?

Amari: Jeg kommer fra Syria. Hvor er Eritrea?

Isaias: Det er i Afrika. Hvor er Syria?

Amari: Det er i Midtøsten.

Oppgaver

Spørsmål

 • Hvem snakker sammen?
 • Hva heter de?
 • Hvor kommer de fra?
 • Hvor er Eritrea?
 • Hvor er Syria?

Skriv riktig verb.

Hva heter han?

Han ______________ Isaias.

Hvor kommer han fra?

Han __________________ fra Eritrea.

Hvor er Eritrea?

Eritrea ________________ i Afrika.

Hva heter han?

Han ________________ Amiri.

Hvor kommer han fra?

Han _____________________ fra Syria?

Hvor er Syria?

Syria ________________ i Midtøsten.

Skriv riktig pronomen.

Hva heter de?

_____________ heter Isaias og Amiri.

Hvor kommer de fra?

______________ kommer fra Eritrea og Syria.

Hva heter han?

_____________ heter Isaias.

Hvor kommer han fra?

_____________ kommer fra Eritrea.

Hva heter han?

_____________ heter Amiri.

Hvor kommer han fra?

_______________ kommer fra Syria.

Spørsmål

 • Hva heter du?
 • Hvor kommer du fra?

Hei Anna og Magda!

Anna: Hei, jeg heter Anna. Hva heter du?

Magda: Hei, jeg heter Magda. Hyggelig å hilse på deg.

Anna: Hvor kommer du fra?

Magda: Jeg kommer fra Polen. Hvor kommer du fra?

Anna: Jeg kommer fra Ukraina.

Magda: Hvor gammel er du?

Anna: Jeg er trettifire år. Hvor gammel er du?

Magda: Jeg er trettisju år.

Oppgaver

Spørsmål

 • Hvem snakker sammen?
 • Hva heter de?
 • Hvor kommer de fra?
 • Hvor gammel er Anna?
 • Hvor gammel er Magda?

Skriv riktig verb.

Hva _______________ hun?

Hun ___________________ Anna.

Hvor ________________ hun fra?

Hun __________________ fra Ukraina.

Hvor gammel ____________________ hun?

Hun _______________ trettifire år.

Hva ___________________ hun?

Hun _____________________ Magda.

Hvor ________________________ hun fra?

Hun _____________________ fra Polen.

Hvor gammel ___________________ hun?

Hun _______________ trettisju år.

Magda og Anna _____________________ fra Europa.

De ______________________ fra Polen og Ukraina.

De ____________________ trettifire og trettisju år.

Magda og Anna ____________________ sammen.

Spørsmål

 • Hvor gammel er du?

Skriv riktig pronomen.

_______________ heter Anna.

__________________ kommer fra Ukraina.

__________________ er trettifire år.

___________________ snakker sammen med Magda.

Anna snakker med Magda.

___________________ snakker sammen.

Published by sisselofstad

Jeg er norsklærer og forfatter. På bloggen min kan du lese enkle tekster og gjøre oppgaver. Jeg håper du blir flink i norsk! Hilsen Sissel

One thought on “Hei Amari og Isaias!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: