Posted on Leave a comment

#sjekkdeg B1/B2

Hver høst har Kreftforeningen en kampanje. Den heter #sjekkdeg og er en påminnelse for jenter og kvinner om å ta livmorhalsprøve. Les intervjuet av sykepleier Khadra som forklarer hva kampanjen handler om.

Spørsmål til teksten

  • Hva gjør Khadra på fritiden?
  • Hva gjør hun i Kreftforeningen?
  • Hvilket budskap har kampanjen?
  • Hvorfor bør jenter og kvinner ta livmorhalsprøve hvert tredje år?
  • Ikke alle jenter og kvinner tar livmorhalsprøve hvert tredje år. Khadra nevner flere grunner til hvorfor ikke jenter og kvinner tar livmorhalsprøve. Hva tror hun grunnene kan være? Tror du det kan være flere grunner?
  • Hva mener Khadra helsevesenet kan bli bedre på når det gjelder å få jenter og kvinner til å ta livmorhalsprøve?

Oppgaver

I 2022 publisert FHI (Folkehelseinstituttet) en studie om kvinnehelse. Den viser at det fortsatt forskes for lite på typiske kvinnesykdommer (sykdommer bare kvinner får).

Hva er typiske kvinnesykdommer?

Hvorfor tror du det forskes mindre på typiske kvinnesykdommer?

Hvilke konsekvenser har dette for kvinner i Norge og i resten av verden?

Hvilke tiltak bør settes inn for å øke forskningen på typiske kvinnesykdommer?

Hva kan kvinner gjøre for å sette kvinnehelse på dagsorden?

Leave a Reply