#sjekkdeg B1/B2

Hver høst har Kreftforeningen en kampanje. Den heter #sjekkdeg og er en påminnelse for jenter og kvinner om å ta livmorhalsprøve. Les intervjuet av sykepleier Khadra som forklarer hva kampanjen handler om.

Spørsmål til teksten

  • Hva gjør Khadra på fritiden?
  • Hva gjør hun i Kreftforeningen?
  • Hvilket budskap har kampanjen?
  • Hvorfor bør jenter og kvinner ta livmorhalsprøve hvert tredje år?
  • Ikke alle jenter og kvinner tar livmorhalsprøve hvert tredje år. Khadra nevner flere grunner til hvorfor ikke jenter og kvinner tar livmorhalsprøve. Hva tror hun grunnene kan være? Tror du det kan være flere grunner?
  • Hva mener Khadra helsevesenet kan bli bedre på når det gjelder å få jenter og kvinner til å ta livmorhalsprøve?

Oppgaver

I 2022 publisert FHI (Folkehelseinstituttet) en studie om kvinnehelse. Den viser at det fortsatt forskes for lite på typiske kvinnesykdommer (sykdommer bare kvinner får).

Hva er typiske kvinnesykdommer?

Hvorfor tror du det forskes mindre på typiske kvinnesykdommer?

Hvilke konsekvenser har dette for kvinner i Norge og i resten av verden?

Hvilke tiltak bør settes inn for å øke forskningen på typiske kvinnesykdommer?

Hva kan kvinner gjøre for å sette kvinnehelse på dagsorden?

Published by sisselofstad

Jeg er norsklærer og forfatter. På bloggen min kan du lese enkle tekster og gjøre oppgaver. Jeg håper du blir flink i norsk! Hilsen Sissel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: