Norskprøven klagebrev buss

Uttrykke mening. Skriv en e-post til busselskapet.

Busselskapet vil legge ned noen av bussrutene der du bor. Dette skaper problemer for deg og andre i nærmiljøet. Skriv en e-post til busselskapet og forklar hvorfor det er viktig at bussene går like ofte som før.

I første avsnitt skriver du hva problemet er. I andre avsnitt skriver du hvorfor det er et problem. Til slutt skriver du en konklusjon.

Første avsnitt: Hvor hører du at busselskapet vil legge ned bussruter? Hvor mange bussruter? (Her må du bruke fantasi.)

Eksempel: Til Ferda Busselskap, jeg leser i dag i Ferdaposten at dere vil legge ned noen av bussrutene mellom Vik og Ås. Dette skaper store problemer for oss som bor mellom Vik og Ås. Spesielt for de uten bil. Da tenker jeg på barn og unge.

Analyse: I avsnittet har jeg forklart hva problemet er, hvem som får et problem og hvorfor de får et problem.

Andre avsnitt: Her må du skrive hvorfor det er et problem. Altså konsekvensene av å miste bussrutene. Du kan skrive om deg selv, men det er bedre å skrive “bredt” slik jeg gjør i eksempelet.

Eksempel: Hvis bussrutene forsvinner, får mange innbyggere mellom Vik og Ås en vanskelig hverdag. Veiene mellom Vik og Ås er i dag dårlige. Det er vanskelig å sykle der og bilene kjører fort. Å gå fra Vik til Ås tar mange timer. Det er ikke et alternativ. Innbyggerne må da kjøre bil. Det siste vi trenger er flere biler på veiene som forurenser. På hverdagene er det kø om morgenen og om ettermiddagen. Uten buss blir køene lengre. Forsvinner bussen må foreldre kjøre barna til skolen og fritidsaktiviteter. Barna blir avhengige av foreldrene sine og mister frihet. Det er uheldig for alle. Dessuten koster det mange penger å ha bil. Jeg forstår at busselskapet vil spare penger, men jeg foreslår at dere øker billettprisen. Jeg betaler gjerne fem kroner mer for bussruten én vei.

Analyse: I avsnittet skriver jeg flere konsekvenser av å miste bussrutene. Innbyggerne (de som bor der) må kjøre bil, men hva med dem som ikke kan kjøre bil? Flere biler på veiene betyr kø og forurensing. Foreldre må kjøre barna. Ungdommen mister friheten. Bil koster mange penger. Jeg skriver også hva busselskapet kan gjøre.

Avslutning: Her er det viktig å tilbake på første avsnitt igjen. Du må skrive hva problemet er og konklusjonen i avsnittet.

Eksempel: Hvis Ferda Busselskap legger ned bussrutene, vil nærmiljøet mellom Vik og Ås merke konsekvensen. Spesielt ungdommen. Vi er mange ungdommer som som vil betale fem kroner mer i billettpris for å beholde bussrutene som de er i dag.

Analyse: Etter å ha tenkt på problemet, synes jeg at det er bedre å betale mer enn å miste bussen. Det er konklusjonen.

Published by sisselofstad

Jeg er norsklærer og forfatter. På bloggen min kan du lese enkle tekster og gjøre oppgaver. Jeg håper du blir flink i norsk! Hilsen Sissel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: