Posted on Leave a comment

Norskprøven kontor

Hva ser du på bildet?

På bildet ser jeg fem damer. De jobber. Nå har de møte. De snakker sammen om jobben eller et prosjekt. De har et fint kontor. På veggen henger en stor TV. På bordet ligger det bøker. Damene har også laptoper.

Jeg vil gjerne jobbe på kontor i Norge. I Romania var jeg kontorsjef. Nå jobber jeg på bakeri.

Hva ser du bildet? Svar på spørsmålene.

  1. Hvor mange er de?
  2. Hvor er de?
  3. Hva gjør de?
  4. Hva står på bordet?
  5. Hva ligger på bordet?

Leave a Reply