Posted on Leave a comment

Skademelding

Kjører du bil? Uhell kan skje og farlige situasjoner oppstå. Alle bilførere bør ha skademelding i bilen. Skademeldingen du ser på bildet har mange felter og rubrikker. Skjemaet skal fylles ut rett etter ulykken sammen med den andre bilføreren. Da kan det være fint å vite hva alle ordene og uttrykkene betyr. Derfor finner du forklaring på ord og uttrykk under bildet. Skjemaet er hentet fra Internett. Print det ut og øv.

FØRSTE BILDE

motorvogn – bil

skylderkjennelse – erkjennelse/innrømmelse av skyld

henblikk – med tanke på

pkt – punktvitne – person som så/observerte ulykken

blokkbokstaver – store bokstaver eks. HANSEN

oppgavepliktig for mva – bilen er brukt av en virksomhet/selskap/firmabil

kjøretøy – bil/motorsykkel/lastebil, alle motoriserte fremkomstmidler

reg.nr – registreringsnummer

tilhenger – henger/vogn bak som bilen drar

kasko – forsikret

grønt kort nummer – nummeret på forsikringskort på gyldig ansvarsforsikring

utstedt dato – dato hvor det er skrevet ut på juridisk korrekt vis

markér – sett punkt/strek

berøringspunkt – der bilene treffer hverandre

synlige skader – skader du kan se

bemerkninger – kommentarer

eventuelle – mulige, som kan forekomme/oppstå

forbehold – reservasjon, innskrenkende betingelser

uenighet – man er ikke enige, har forskjellige meninger

stryk det som ikke passer – sett en strek/linje over det som ikke er riktig

kollisjonsøyeblikket – øyeblikket når kollisjonen skjer

satte kjøretøyet i bevegelse – startet bilen

var i ferd med – holdt på med/gjorde/startetgårdsvei – vei fra hovedvei til en gård

samme retning – samme vei

samme kjørefelt – samme del av kjørebane som er bestemt for en vognrekke

trafikk i motsatt retning – omvendt kjøreretning

fulgte ikke varsel om – fulgte ikke tegn/skilt

antall avkryssede felt – tallet på hvor mange kryss

skisse – utkast, kort oversikt/tegning over noe

foretas – gjøres

rettelser – korrigereringer

blankett – skjema

skilt fra hverandre – delt fra hverandre

ANDRE BILDE

supplerende opplysninger – ekstra/tillegg/flere detaljer og opplysninger

hastighet – fart

situasjonen oppsto – situasjonen begynte/startet

fartsgrense – grense for tillatt kjørehastighet på vei eller gate

km/t – kilometer i timen

veidekke – øverste del av en veikonstruksjon

fast dekke – asfalt

grus – blanding av sand og småstein

føre – en veis farbarhet

værforhold – forhold som gjelder vær

lysforhold – forhold som gjelder lys

skumring – halvlys, særlig etter solnedgang

fjernlys – lys som blir kastet langt framover

nærlys – blendet lys

hvem er etter din mening ansvarlig – hvem synes du gjorde feil

kjøretøyet ble benyttet i næring – bilen ble brukt i jobb

inntatt – spist/røkt/tatt/brukt

tilkalt – ringt/kontaktet

tidligere skader – gamle skader

fotgjenger – person som går på gata/veien

sikring – det å sikre

hjelm – hard hatt/beskyttelse på hodet

omkommet – død

Leave a Reply