Posted on Leave a comment

Norskprøven pappa

Hva ser du på bildet?

På bildet ser jeg en dedikert, moderne pappa med skjegg som leker med barnet sitt på stranda. De har tatt med seg bøtte og spade, og er godt i gang med å bygge et sandslott. Faren har på seg ei brun skinnjakke og vanlige, blå olabukser. Barnet hans har ei hvit lue på hodet, men ikke votter på hendene. På føttene har barnet på seg tykke vintersko. På overkroppen har barnet ei gul, tykk jakke. Buksa til barnet er hvit. Det er nok ganske kjølig. I bakgrunnen kan jeg se steiner, nakne greiner og grønn vegetasjon.

Relasjonen mellom far og barn er veldig viktig. De fleste menn deltar aktivt i barneoppdragelsen fra første leveår i dagens samfunn. I dag er det helt vanlig at menn triller barnevogn og skifter bleier. Det er ikke flaut å ta pappapermisjon eller gå tidlig fra jobben for å hente sykt barn i barnehagen. Det synes jeg er et veldig positivt trekk ved det norske samfunnet. Jeg har også lagt merke til at mange fedre stiller opp som trenere i idrettslag eller på dugnad med korpset når barna blir eldre og begynner på skolen. Menn er like gode omsorgspersoner som mødre. Det har de bevist i mange år. Likevel er det dessverre mange menn som opplever å miste kontakten med barna ved skilsmisse. I rettssystemet vinner kvinner ofte kampen om barna. Det er synd, både for far og barn. Forskning viser at barn som beholder kontakten med far etter skilsmisse, lykkes bedre i sosiale relasjoner, utdanning og yrkeslivet enn de som mistet kontakten. Derfor bør samfunnet strebe etter større likestilling mellom kvinner og menn på dette området.

Ordforklaring

dedikert – hengiven, engasjert, entusiastisk

overkropp – øverste del av en kropp, fra midjen og oppover

vegetasjon – planteliv

relasjon – forhold

barneoppdragelse – det å oppdra barn (undervise, lære opp til å bli et sosialt vesen)

å legge merke til – observere

rettssystem – rettsordninger

strebe – arbeide

Leave a Reply